Установени са 4 случая на Covid-19 в детска градина в София