Пристигащите в Гърция вече ще попълват онлайн формуляр