Абитуриентите на Професионалната гимназия излетяха от училищното гнездо