Ангелкова: Много от примерите за презастрояване по морето са с изтекла давност