Американската петролна компания Chesapeake подаде заявление за фалит