Най-честият изход от знаковите дела е оправдаване заради липса на престъпление