Повече от 500 000 починали от коронавирус по света