Държавите от ЕС трябва да увеличат усилията си за поддържане на чист въздух