Кой стимул за възстановяване на икономиката работи