Епохата на прекомерните привилегии на долара отива към края си