Едно лято без американци = 1,8 млрд. евро по-малко за италианската икономика