15 г. строят църква до Пловдив, откриват я до месец