Съветът за тристранно сътрудничество с извънредно заседание на 29 юни