300 000 фирми търсят нов доставчик на ток до 10 септември