Моди: Тези, които хвърлят око на индийска земя, получават подобаващ отговор