Цял град се продава в Нова Зеландия за $7,5 милиона