АЯР: Няма промяна в радиационната обстановка в България