Сервитьор получи 60 000 долара, защото отказа да обслужи клиент без маска