Британските компании се подготвят за риска от липсата на търговска сделка с ЕС