Повишение в нивата на радиоактивност е засечено в Северна Европа през юни