Африка може да се окаже по-издръжлива на кризи, отколкото смятаме