Жан-Жак Русо: Съвестта е гласът на душата, а страстта – гласът на плътта