"Корона и меч" във Велико Търново без участие на посетители