Българите са ориенталци и не спазват нито едно от трите Д-та срещу коронавируса