Липсата на чужди туристи заплашва сезона по морето