Действащият президент на Исландия спечели нов мандат