112 инфектирани в страната, последният заразен в Хасково с отрицателен тест