Чудото от Берн? - една мътна нощ, в която загасна Златният отбор