Washington Post: В САЩ финансова помощ по погрешка са изпратили на повече от един милион мъртви хора