Die Zeit: Без воля и единство европейският «чувал с бълхи» няма да оцелее в 2,5-полюсния свят