Самодейци от с. Брезница представиха България и очароваха публиката в Узбекистан