Най-малкото врачанско село гласува на референдум да има ли кариера за глауконит