Турция или България – изборът, който трябва да направи VW