ЦСКА ще бъде партньор на международен треньорски семинар