Зрелище на глетчер: Пиесата „Ханибал” се разгръща на 2700 м височина в Алпите