По пътя към една мечта! Стартира процедурата по избор на строител за подлеза в кв. "Грамада", няма кандидати, удължиха срока