Родопски лесовъд стана народен певец, представя първия си албум в Смолян