Доколко е зависима LNG индустрията от китайското потребление?