771 диви прасета и 2256 сърни преброиха в Хасковско