Спортни звезди повеждат велоколоната за по-чист въздух в София