Пекин отново постави на масата въпроса за реформиране на квотите в МВФ