Проект предлага две нови санкции - безвъзмезден труд и задържане в полицията