Индексът на тържищните цени повече от месец е почти без промяна