„Пакет мобилност“ като точка на сблъсък между Източна и Западна Европа