​Недоволство срещу изсичането на дървета в центъра на Добрич