Проф. Димитър Иванов: Идва краят на това глухо и некомпетентно управление