Подуправител на КНБ: Китай ще продължи с отварянето на финансовия сектор