Експерт по демография: Картината в България не е апокалиптична