Тази българска компания e била седем пъти по-добра инвестиция от Amazon последните 20 г.