Към 31 декември 2018-а българите сме 7 000 039. От БАН признаха: Топим се!